Ciekawostki o tematach: audyt wewnętrzny, ewaluacja projektu, audyt zewnętrzny projektu 25. marca 2015 15:30:00

Tematem, jakim pragnęłabym teraz się zająć jest audyt projektów unijnych. Jest to pojęcie niezwykle rozległe, dlatego skoncentruję się przede wszystkim na audycie zewnętrznym, który wykonać zdoła Fuda . Tego typu badanie zależne jest od wielu czynników, do jakich można zaliczyć przede wszystkim:
- wartość projektu,
- fundusz, z jakiego będzie przeprowadzany,
- województwo, w którym projekt będzie wykonywany. Ogromne znaczenie mają też zasady wskazane poprzez instytucję wdrażającą i pośredniczącą. Poza tym każdy audyt rządzi się odmiennymi prawami, lecz istnieją pewne cechy wspólne, które dotyczą wszelkich projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nade wszystko audytorzy wykonać muszą audyt zewnętrzny projektu w oparciu o aktualne lokalne regulaminy oraz przepisy międzynarodowe. Dlatego najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem jest tworzenie audytorskich zespołów, w skład których wstępują audytorzy wewnętrzni, jacy zajmują się analizowaniem układu kontroli oraz przedmiotowych aspektów dokumentów, łącznie ze zgodnością z zasadami i dowodami programowymi. W takim zespole powinien znaleźć się również rewident, który zgłębia przeważnie finansowe aspekty programu. Dopiero tak wykonany auditing gwarantuje oczekiwane rezultaty.

Badanie audytorskie powinno posiadać głównie aspekt doradczy i posiłkowy. To za jego pośrednictwem beneficjent zyskuje wiedzę na temat zgodności adaptacji programu z unijnym a także lokalnym ustawodawstwem, a także z umową, apendyksami i dowodami projektowymi. Audyt zewnętrzny projektu nie jest zatem żadną inspekcją, lecz tylko pewną wskazówką dla wdrażającej i pośredniczącej instytucji.


fudalbn27

Komentarze (0) ||0|| /comments/ciekawostki-o-tematach-audyt-wewnetrzny-ewaluacja
slowa kluczowe: audyt projektów unijnych, ewaluacja projektu, fuda
kategorie:

Ksiega


Brak linków
Brak kategorii


Made by Palurien
for elf site
Picture by NN